Contact us

Contact information :

Add: No.85-3-6-2 Minsheng Street Zhongshan District Dalian China.
Post: 116001
Tel/Fax: +86-411-82658431
Mobile: 0086-15840918138
E-mail: dalianfxy@hotmail.com
For mobile

Contact information :

Name:

Content: